Opleiding

De chauffeurs waarmee wij werken, zijn geselecteerd op een hoogstaand niveau dienstverlening. Daarnaast worden uitgebreide rijvaardigheden, algemene omgangsvormen, de persoonbegeleiding van de VIP en het waarnemen en observeren van afwijkingen in de leefomgeving als vanzelfsprekend worden beschouwd.

De door de eigenaren behaalde kwalificaties zijn allemaal met succes afgerond bij VESEC/POCN (Verkeer en Security eductie centrum B.V/Politie opleidingscentrum Nederland). Deze opleidingen bestaan onder andere uit het comfortabel en veilig vervoeren van personen. En het vroegtijdig signaleren van onregelmatigheden in de leefomgeving.